15
Dec

ICT-beveiliging

Uit een onderzoek in opdracht van het COT, een dochter van verzekeringsmakelaar AON, blijkt dat 78% van de bedrijven van mening is dat uitval van ICT de hoogste prioriteit moet krijgen in de voorbereiding van een crisis. Digitale kwetsbaarheid is de op een na grootste vrees van de onderzochte organisaties. Aan het onderzoek deden 210 Nederlandse topbedrijven deel.

Crisismanagement

Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar ten minste eenmaal een crisis gehad. Cyberrisico’s doen zich in vele gedaanten voor. 39% van de medewerkers logt niet uit, een kwart van hen deelt hun accountinformatie, een derde van de medewerkers gaat in op uitnodigingen van derden die ze niet kennen, allemaal potentiële risico’s. Aandacht voor gedragsaspecten vermindert de kans op cybercriminaliteit. Phishing, DDoS-aanvallen, spam, worms, trojans, code injection, botnets, het digitale leven kent veel bedreigingen. Van buitenaf, bijvoorbeeld door hackers, maar veelal ook door (ex) werknemers (21%). En als het zich voordoet, is de schade meestal groot. Veel bedrijven hebben dus plannen klaarliggen om de continuïteit te waarborgen.

De top-3 van getroffen sectoren bestaat uit de financiële  dienstverlening (15%), media en entertainment (13%) en de maakindustrie (10%).

ICT-beveiliging

Veel organisaties onderkennen intussen de risico’s op uitval van ICT. Zij zien het belang van ICT in de continuïteit van de onderneming en nemen maatregelen om schade te voorkomen of schade  beperkt te houden. Zij hebben zicht op de risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden. Zij maken een schatting van de impact op de organisatie. Zij treffen maatregelen om een crisis te voorkomen of zo snel mogelijk te beheersen. Zij herhalen dit proces regelmatig en stellen bij waar nodig. Zij weten dat ICT-beveiliging topprioriteit heeft.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact